Har du optjent klubchampionats points ved stævner:

Så bedes du foreløbig skrive en mail til Irene Hulsrøj Havgaard irhh@skivekommune.dk med angivelse af:

Rytters navn

Hestens navn

Stævnested og dato

Stævne niveau (E, D, C, B stævne)

Klasse du har redet

Den placering du fik